Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: [01.03.2021]

İşbu Gizlilik Politikası’nı, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, sektör uygulamalarındaki ve teknolojik gelişmelerdeki değişiklikleri yansıtmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikası, Hizmetlerimize erişmek için bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya başka herhangi bir cihaz kullanmanızdan ve bizzat fiziken erişiminizden bağımsız olarak geçerlidir. Hizmetlerimizi her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nda belirttiğimiz uygulamaları onayladığınız için, Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumanız çok önemlidir. Hizmetlerimizi kullanmakla, Gizlilik Politikası’nda açıklanan uygulamaları onaylamış olursunuz.

Gizlilik Politikası’nın güncellenip güncellenmediğini sık sık kontrol etmeniz de çok önemlidir. Gizlilik Politikası’nı güncellediğimiz zaman, ilgili Hizmetler’e bir not ekleyerek önemli gördüğümüz değişiklikler hakkında sizi bilgilendiririz. Biz bu uyarıyı ekledikten sonra Hizmetlerimize erişerek veya onları kullanarak, güncellemede belirtilen yeni uygulamaları onaylamış olursunuz. Gizlilik Politikası’nın geçerli en yeni sürümü her zaman web sitemizde mevcut olacaktır. Gizlilik Politikası’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için en üstte bulunan “yürürlük tarihi”ni kontrol edebilirsiniz.

Hair Kingdom (“Hair Kingdom,” “biz,” “bize,” “bizim”) olarak, müşterilerimiz açısından gizliliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız konusunda şeffaf olmaya çalışıyoruz. Bu Gizlilik Politikası, bilgilere yönelik uygulamalarımızla ilgili genel bir çerçeve sağlamaktadır. Gizlilik Politikası, Hair Kingdom web sitesinde gerçekleştirilen hizmetler için (bunlar topluca “Hizmetlerimiz” olarak adlandırılır) geçerlidir.

Hakkınızda hangi bilgileri topluyoruz?

Sizin doğrudan verdiğiniz bilgiler

Bazı Hizmetler, bize doğrudan bilgi vermenize olanak tanır. Örneğin:

 • Hair Kingdom web sitesi üzerinden müşterilerimizin temsilcilerimize ulaşması için müşterilerin form doldurması gerekmektedir. Formlarda müşterilerimizin ad, soyad, telefon numarası, ülke vb. kimlik bilgilerini bizlere iletmesini zorunlu kılınmaktadır. Örneğin saç ekimi için saç analizi başvurusunda bulunduğunuz takdirde, sizlere hizmet sunabilmemiz için kimlik bilgilerinizi bize iletmeniz gerekecektir.
 • Web sitemizde yer alan iletişim bölümünden bize ulaşabilmeniz veya konsültasyon talepleriniz için, kimlik bilgilerinizi isteyebiliriz.

Üçüncü taraf kaynaklardan gelen bilgiler

Genel kullanıma açık ve ticari olarak kullanılabilen kaynaklardan (yasaların izin verdiği ölçüde) sizin hakkınızda bilgi alabilir ve bu bilgileri, sizden veya sizin hakkınızda aldığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz.

Topladığımız Diğer Bilgiler

Ayrıca, siz, sağlık durumunuz veya Hizmetler’i kullanımınız hakkında diğer bilgileri, toplama sırasında veya başka yöntemlerle onayınızı alarak toplayabiliriz.

Belirli bilgi türlerini (ör. Sağlık durumunuz ile ilgili güncel bilgileri) bize vermemeyi tercih edebilirsiniz; ancak bu bilgileri vermemeniz bazı Hizmetler’i kullanamamanıza veya istediğiniz şekilde yararlanamamanıza yol açabilir.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

Bazı kişisel verileri web sitemizi veya ürünlerimizi kullandığınızda otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler aşağıdaki bilgi türlerinden bazılarını veya hepsini kapsayabilir:

 • İnternet Protokolü (“IP”) adresiniz;
 • Telefon numarası;
 • GPS/Wi-Fi/iletişim ağı yerel bilgilerine dayalı coğrafi konum.

Bilgilerinizi Nasıl Topluyoruz ?

Web sitemiz ve web sitemizde yer alan iletişim bölümünden gerçekleştirebileceğiniz talep ve iletişim bilgileri, çağrı merkezi hizmetimiz yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi bilumum yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Topladığımız bilgileri, aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:
 • Sizi bir Hizmet’e kaydedebilmemiz için;
 • Talep ettiğiniz bir Hizmet’i sağlamak için;
 • Hizmetlerimizde geçmişteki etkinliklerinize dayanarak size kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için;
 • Özelleştirilmiş reklamlarla sponsorlu içerik sağlamak ve promosyon içeren iletişimleri size göndermek gibi reklamcılık faaliyetleri için;
 • Pazarımız, müşterilerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve analizi için (ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında fikrinizi sormak ve müşteri anketleri yürütmek buna dahildir);
 • Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlayarak Hizmetlerimizi iyileştirmek ve yeni ürünlerle hizmetler geliştirmek için;
 • Yasaların izin verdiği ölçüde ücretsiz ödüllü çekilişler, ödüllü yarışmalar veya promosyonlar düzenlemek için ve

Sizden topladığımız bilgileri birleştirerek, bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar için kullanabiliriz.

Bilgilerinizi kimlere açıklıyoruz?

Hizmet sağlayıcılar. Bilgilerinizi, faturalandırma işlemlerinde bize yardımcı olan ya da bizim adımıza e-posta gönderen şirketler gibi, bizim adımıza veya bizim için hizmet sağlayan şirketlere de açıklayabiliriz. Bu kuruluşlar, bilgilerinizi yalnızca bize hizmet sağlamak amacıyla kullanabilir.

Bilgilerinizi, kendi bağımsız pazarlama veya iş amaçlarıyla kullanmaları için üçüncü taraflara onayınız olmadan açıklamayız. Ancak, aşağıdaki kuruluşlara bilgilerinizi açıklayabiliriz:

Yasaların Gerektirdiği veya Hizmetlerimizi Korumamız Açısından Gerekli Durumlarda Diğer Taraflar. Aşağıdaki nedenlerden dolayı bilgilerinizi diğer taraflara açıkladığımız durumlar olabilir:

 • Yasalara uymak veya zorunlu yasal tebligatlara yanıt vermek için (arama izni veya başka bir mahkeme emri gibi);
 • Hizmetlerimizi düzenleyen politikaları doğrulamak veya uygulamak için ve
 • Hair Kingdom, iş ortaklarımız ya da müşterilerimizin hakları, mülkleri veya güvenliğini korumak için.

Kurumsal İşlemlerle Bağlantılı Olarak Diğer Taraflar. Bir birleşme veya devir işleminin parçası olarak ya da iflas durumunda, bilgilerinizi üçüncü bir tarafa açıklayabiliriz.

Onayınızla veya Talebinizle Diğer Taraflar. Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen açıklamalara ek olarak, onayınız veya talebiniz doğrultusunda hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz ?

 • Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir,
 • Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,
 • Müşteri bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,

Müşterilerimize sağladığımız Hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında 3. Kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;

Hair Kingdom bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.

Veri Saklama

Sizinle ilgili bilgilerin yalnızca toplanma amacının ya da geçerli yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği sürece saklanmasını sağlamak için makul önlemler alırız.

Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir

Hair Kingdom bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 • Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
 • Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
 • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
 • Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, yönelik taleplerinizi, her zaman bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmekteyiz?

Hair Kingdom sizlere ait kişisel verileri işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
 • Veri işlemenin doğru olması,
 • İşlemenin kapsamının belirli olması,
 • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Verilerin güncel olması,
 • Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri

Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web siteleri ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Web siteleri veya diğer hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliği veya gizliliği bizim sorumluluğumuzda değildir. Dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleriyle ilgili geçerli gizlilik bildirimlerini incelemeyi unutmayınız.